Den_Za_Moravu_2010_016.jpg

Nejsme spokojeni, a proto konáme

 

NEJSME SPOKOJENI

a proto konáme.

 

My, okruh pořadatelů konference Morava 1918, vyhlašujeme záměr založení nové moravské politické strany, a tímto se stáváme jejím přípravným výborem.

Nejsme spokojeni se stavem společnosti a fungováním státu, v němž žijeme. Není náhodou, že toto prohlášení vydáváme k datu 28.října. Oficiální rétorika praví, že je to výročí získání samostatnosti a demokracie. My si ovšem v souladu se stavem poznání, k němuž jsme dospěli, myslíme, že je to naopak výročí ztráty samostatnosti a úpadku demokracie. Je to výročí úpadku legitimity a přirozeného řádu, což v důsledku vedlo k opakovanému selhávání státu zvaného Československo a jeho nástupců. Téměř souvisle, až po současnou krizi, centralistický a byrokracií ochromený stát ovládaný z Prahy již sto let selhává tváří v tvář skutečným potřebám občanů.
Jsme Moravané, příslušníci nejstaršího slovanského národa, dědicové civilizačního odkazu Moravské říše a jejích kulturních pokračovatelů. Máme nejen právo hlásit se ke svým kořenům, ale přímo povinnost tak činit. Máme morální povinnost hájit práva Moravy a moravského národa. Nemůžeme si již vystačit s vágními požadavky na samosprávu, musíme se vrátit před rok 1918 a obnovit správu věcí veřejných v duchu naší legitimní státnosti.
Nejsme spokojeni se stavem moravského hnutí. Novou stranu zakládáme proto, abychom moravské hnutí jako celek doplnili o chybějící součást. Jsme přesvědčeni, že vedle stávajících stran s jejich programovým směřováním zde chybí konzistentní konzervativní strana. Chceme tuto mezeru zaplnit a vytvořit fungující platformu pro diskusi o strategii pro Moravu. Chceme moravské hnutí posílit a přitáhnout k němu nové aktivisty. Máme pochopení pro členy stávajících organizací, kteří by se chtěli zapojit v jim programově bližším subjektu, nicméně není naším cílem je samoúčelně přetahovat. Věříme, že správnou cestou do budoucna je zvýšení konkurence a kvality myšlenek a postupů a soutěž moravských aktivit, k čemuž je založení nové strany zásadním příspěvkem.
Program politické strany ovšemže nemůže být jednobodový, věnovaný pouze postavení Moravy. Samospráva, respektive samostatnost při správě věcí veřejných, není konečným cílem, nýbrž prostředkem. Nemělo by žádného smyslu usilovat a dosáhnout emancipace Moravy, kdyby státní správa zůstala ve stejném marasmu, jako je doposud, jen se změněnou nálepkou provozovatele. Požadujeme zcela zásadní navrácení státu občanům. Stát je zřízen občany k řízení společných záležitostí - nemůže tomu být nadále tak, jako nyní, kdy občan je poníženým majetkem státu, peskovaným a postrkovaným všemocnou byrokracií. Rodíme se svobodní.
Nejsme spokojeni s tím, že současná karikatura demokracie nadělala z občanů ohlupované stádo a změnila soutěž myšlenek v zápolení kapitálu, marketingu a politiků-herců. Chceme zakázat korporátní financování politických stran a navrátit suverenitu nad politickým procesem občanům. Nejsme spokojeni s bažinným "právním" systémem, který samou propracovaností dospěl k reálné nevymahatelnosti práva pro řadové občany. Světově unikátní exekutorský mlýnek na občany likviduje v naší zemi celou desetinu populace. Chceme tento šílený zločin ukončit.
Protože nestačí být nespokojen, ale je nutno konat, aby se věci změnily a zlepšily, zakládáme tuto iniciativu a žádáme Vás, abyste ji podpořili.

Jiří Svatopluk Novotný

Ing. Milan Trnka

Bohumil C. Brabec

Zdenek Barša

Co chceme

Morava

Naším cílem je vrátit Moravě takové právoplatné postavení, jaké jí historicky náleží.

Odpovědnost

Usilujeme o opravdovou politiku, kde jsou zvolení zástupci odpovědní za svá rozhodnutí.

Zodpovědnost

Chceme občanskou společnost, ve které každý člověk nese zodpovědnost za sebe i za svou zem.

165705267_213751087191131_63801221803231

Petice

Prosíme o podporu naší iniciativy. Pro vznik strany je potřeba 1000 podpisů. Pomozte nám dát je dohromady.

Petiční arch ke stažení v pdf a rtf