chapel-under-trees-picjumbo-com.jpg

Proč název Morava1918?

Morava existovala téměř po dvanáct století po stránce politické, právní, územní a především samosprávné jako individualita. Tato skutečnost opravňuje definovat Moravu jako samostatný historický útvar. Nebyla to a není okrajová záležitost dějin českého státu.
Zánik samostatnosti a zánik samosprávy Moravy probíhal postupným odebíráním jejích výsad, často v rozporu s dobově platným právem. To se týká nejen zrušení Země moravskoslezské k 1.1.1949 totalitním režimem Československé republiky, ale i začlenění Moravy do Republiky Československé na základě revolučního bezpráví v chaosu konce první světové války v říjnu roku 1918.
Markrabství moravské do té doby prosperovalo jako jedna z korunních zemí rakouského mocnářství. Jako taková země byla řízena řádně zvolenými zastupujícími orgány vzešlými z demokratických voleb, které byly součástí rakouského právního pořádku. Zemský sněm Markrabství moravského o připojení Moravy k nově v Praze vyhlášenému státu nejednal a nerozhodl. Administrativa nového českého státu neprodleně zahájila kroky k likvidaci moravské samosprávy. Jen odpor občanů a institucí na Moravě v počátcích existence Republiky Československé zabránil uvedené likvidaci a umožnil vytvoření alespoň silně okleštěné samosprávy na Moravě a ve Slezsku.
Názvem “Morava 1918” dáváme na vědomí, že naším cílem bude obnovení takového postavení Moravy, jakým tato země disponovala před rokem 1918. Existovala se stejnými právy a povinnostmi jako sousední země Čechy a to i v rámci různých státních útvarů. Ve společném státě se zemí českou byla o tato práva připravena totalitním režimem. Současná administrativa České republiky nemíní na tomto bezpráví přes všechny sliby nic měnit.